Nieuws

Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel van start!

Op 14 november 2017 werd bij de notaris de akte van oprichting getekend van de Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel. Daarmee werd een eerste stap gezet naar een verdere verduurzaming van alle bedrijventerreinen in Zaltbommel.

De coöperatie is een vervolg op het Masterplan Duurzaamheid De Wildeman, het jongste bedrijventerrein van de gemeente. Naast De Wildeman zijn ook de andere Zaltbommelse bedrijventerreinen – De Ooijk, Veilingweg, Van Voordenpark en De Waluwe – erbij aangesloten. Samen formuleerden ze de ambitie om in 2025 energiepositief te zijn.

Ondernemers van de betrokken bedrijventerreinen kunnen op diverse manieren lid worden van de coöperatie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld via zonnepanelen op hun dak energie leveren aan de coöperatie of energie afnemen. Ook kunnen ze kiezen voor lagere energiekosten door collectieve energie-inkoop. Investeerders kunnen deelnemen door projecten te financieren.

Met de ondertekening van de akte van oprichting is de eerste stap een verdere verduurzaming gezet!