Over ons

Wat wil Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel?

Voor ondernemers is duurzaamheid geen USP meer die sympathiek oogt op de website, maar steeds meer een serieuze eis vanuit de overheid. Om niet te zeggen: vanuit de planeet zelf, want kijk bijvoorbeeld alleen al naar fossiele brandstoffen: die zijn niet alleen vervuilend maar ook eindig. Duurzaam ondernemen moet onderdeel worden van ons DNA. Met een vaste plek op de agenda.

Waar begin je dan, en hoe maak je tastbaar en meetbaar wat je doet? Als stevige start heeft bedrijventerrein De Wildeman in 2017 het rapport ‘Masterplan Duurzaamheid bedrijventerrein De Wildeman Zaltbommel’ opgesteld. Dat rapport was op zijn beurt weer de basis voor de oprichting van Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel, afgekort CDBZ. Die bedrijventerreinen zijn, naast De Wildeman, De Ooijk, Veilingweg, Van Voordenpark en De Waluwe, met zijn vieren samengevoegd in Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Zaltbommel (SOBZ).

Doel van de coöperatie: ervoor zorgen dat in 2030 de bedrijventerreinen energieneutraal zijn. De vier pijlers (thema’s) onder die ambitie zijn: eigen energiebesparingsmaatregelen van de ondernemers zelf, zoals ledverlichting; zonnepanelen (individueel en collectief); het warmtenet en de gezamenlijke inkoop van energie. De thema’s vormen elk weer de paraplu boven projecten die we al geïnitieerd hebben en de komende jaren nog gaan ontwikkelen.

CDBZ is een coöperatie. Want duurzaamheid doe je niet in je eentje. En ook niet als alle bedrijventerreinen van Zaltbommel bij elkaar opgeteld. Het vraagt om draagvlak. En om samenwerking: co-operatie. Niet alleen met ondernemers die lid worden door te participeren in een (of meerdere) project(en), maar ook met investeerders die financiële ondersteuning combineren met een duurzaam rendement. Niet alleen met overheden als de gemeente Zaltbommel (en Regio Rivierenland) en de provincie Gelderland, maar ook met de inwoners van onze gemeente. Alleen als we samenwerken kan het roer om. Gedragen door de kennis en kunde van gisteren en vandaag, en voortgedreven door de gedachte aan morgen: de wens om deze wereld waardig en waardevol over te dragen aan onze kinderen.

Wil jij als ondernemer op een van de Zaltbommelse bedrijventerreinen weten hoe je lid kunt worden? Of heb je interesse om als investeerder te participeren?

Het bestuur