Nieuws

Kennismaken: Arno van de Laar

‘Vébé Keukens / Vébé Bouw, dat ik samen met mijn broer run, is gevestigd op bedrijventerrein De Wildeman. Ik zit er in het dagelijks bestuur van het parkmanagement, waar we al langer bezig waren met ideeën over maatschappelijk verantwoord ondernemen en energiebesparing. Voor het concretiseren van die plannen besloten we een aparte coöperatie op te richten, dat werd Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ). Het is een coöperatie met een eigen bestuur, waarvan een deel net als ik ook in het bestuur van De Wildeman zit. Hier mag ik de rol van voorzitter vervullen.

‘Van ‘praten’ zijn we over naar ‘doen’...

We zijn nu een jaar bezig en in die tijd is er best veel gebeurd. Van ‘praten’ zijn we over naar ‘doen’. Dat doen we samen met de gemeente Zaltbommel en met de ondernemers van de vier andere bedrijventerreinen hier, verenigd in Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Zaltbommel (SOBZ). Veel daken liggen nu vol met zonnepanelen, en ook het warmtenetproject begint vorm te krijgen. Het wordt zo steeds tastbaarder en dat helpt ook om mensen enthousiast te krijgen. Ze zien wat er gebeurt.

Het leuke van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen vind ik: iedereen heeft andere inzichten en gedachten, maar het gevoel is hetzelfde. We dragen allemaal op onze eigen manier ons steentje bij. Zo ben ik ook opgevoed: wij werken hier, dit is onze speeltuin, dan moet je ook iets terugdoen voor je omgeving en de bewoners. Waar ik nu het meest trots op ben? Dat we de krachten van heel ondernemend Zaltbommel gebundeld hebben, met, misschien, straks ook de binnenstad. Met zijn allen doe je meer dan ieder alleen.’

Arno van de Laar,
Vébé Keukens / Vébé Bouw, De Wildeman,
Voorzitter CDBZ