Nieuws

Zonnepark op waterberging gaat realisatiefase in

Een bijzonder project en ambitieus plan is gelukt! We krijgen een zonnepark in Zaltbommel op de retentievijver van De Wildeman. Deze vijver vangt tijdens en na hevige regenval het hemelwater op om overbelasting van het afwateringssysteem te voorkomen. Vervolgens voert die het water vertraagd af. Het is een voorbeeld van ultieme verduurzaming om van deze waterberging een zonnepark te maken. Zo werken we aan klimaatadaptatie enerzijds en gebruiken deze vijver anderzijds voor het opwekken van groene energie. Onlangs kregen we bericht dat de SDE++ subsidie binnen is, dus kunnen we aan de slag.

Gereed in 2022

We zijn blij dat de Gemeente Zaltbommel ons idee enthousiast omarmde. Zij verleende volledige medewerking dit project mede mogelijk te maken. Adviesbureau Over Morgen, gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling en energietransitie, adviseerde ons bij de eerste verkenning en de financiële haalbaarheidsanalyse. Tevens gaan zij ons ondersteunen bij de realisatie. In 2022 moet dit project tot afronding komen. Als bestuur van CDBZ zijn we trots op dit eerste geboekte succes op water.