Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst getekend met gemeente Zaltbommel

Donderdag 10 maart 2022 sloot de Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel een deal voor Duurzaamheid met de gemeente Zaltbommel. De deal betreft een intentieovereenkomst waarin de gemeenschappelijke doelen, normen en waarden benoemd zijn. Daarnaast staat hierin hoe projecten op het gebied van duurzaamheid in Zaltbommel gezamenlijk worden opgepakt en versneld.

Deal Duurzaamheid Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ)Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ) zet zich in voor schone en duurzame bedrijventerreinen. In het verlengde van deze deal wil de gemeente garant staan voor een lening door CDBZ. Die lening wil CDBZ bij de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) afsluiten voor duurzame energieprojecten. Met deze deal voor duurzaamheid maken beide partijen de afspraak elkaar te betrekken bij het maken van keuzes en elkaars kennis te delen.

De ondertekening van de Deal – door wethouder Willem Posthouwer en CDBZ-voorzitter Zoltan Hunor – vond plaats op het dak van Hitachi Vantara op bedrijventerrein De Wildeman. Wethouder Posthouwer: “Met de ondertekening van de deal door het college onderstrepen we dat we samen aan de lat staan. Samenwerking is de sleutel tot succes in de duurzaamheidsopgave.”

Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ) is de groene paraplu boven de Zaltbommelse bedrijventerreinen De Ooijk, Veilingweg, Van Voordenpark, De Waluwe (samen varend onder de vlag van SOBZ) en De Wildeman. Het doel van de coöperatie is: ervoor zorgen dat de bedrijventerreinen in 2025 energiepositief zijn. 

Deal voor duurzaamheid Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ)
Links wethouder Posthouwer en rechts CDBZ voorzitter Zoltan Hunor