Nieuws

De duurzame bedrijventerreinen van Zaltbommel in de pers

Sinds het verschijnen van het rapport Masterplan Duurzaamheid De Wildeman en de oprichting van CDBZ zijn er mooie artikelen verschenen over de duurzame ambities van de bedrijventerreinen.  

Najaar 2018 stond in magazine de Olivier een mooi interview met Maaike van der Ven, Accountmanager Bedrijven van de gemeente Zaltbommel, en Etienne Schiffelers, parkmanager van De Wildeman. Een artikel over behaalde resultaten en ambitieuze plannen.

In 2019 mocht provincie Gelderland zich de ondernemendste regio van Europa noemen en kreeg daarvoor (samen met Asturië in Spanje en Thessalië in Griekenland) de European Entrepreneurial Region (EER) Award toegekend. Ter gelegenheid daarvan bracht de provincie in februari 2019 een speciaal e-magazine uit met (quote) ‘een tiental parels uit provincie Gelderland’.  Een daarvan (pagina 16): De Wildeman, een ‘toonaangevend duurzaam voorbeeld.’

Ook van de provincie Gelderland is een artikel over de maatregelen die De Wildeman neemt op de weg naar energieonafhankelijkheid, uit het boekje ‘Werklocaties van morgen’.