Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen Zaltbommel

Duurzaamheid kan niet zonder samenwerking

Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen Zaltbommel - Hitachi Vantara
Video afspelen

Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen Zaltbommel richt zich op het verminderen en verduurzamen van het energieverbruik in Zaltbommel. Co-operatie betekent: samenwerken. Dat doen we samen met de ondernemers van alle Zaltbommelse bedrijventerreinen, samen met investeerders die kansen zien in onze projecten, samen met de lokale, regionale en provinciale overheid en samen met de inwoners van Zaltbommel. Alleen als we samenwerken kan het roer om.   

Thema's

Vier thema’s vormen de pijlers onder de projecten van de coöperatie. Hiernaast zie je welke thema’s dat zijn. Met de button hieronder zoomen we er verder op in.

Eigen energiebesparingsmaatregelen

Ook op individueel niveau kun je als ondernemer energievoordelen behalen.

Warmtenet

Restwarmte leveren en afnemen. In een eigentijds, duurzaam jasje.

Zonnepanelen

De coöperatie helpt je zonne-energie in te kopen of je eigen energie op te wekken en/of te verkopen.

Collectieve energie-inkoop

Ook je bestaande energie-inkoop kan goedkoper!

Projecten

Warmtenet

Het ene bedrijf heeft warmte over, het andere kan die restwarmte goed gebruiken. Als die bedrijven met elkaar verbonden worden, gaat er geen kostbare energie verloren. Die verbinding is een warmtenet. En binnen CDBZ zijn Hitachi Vantara en DHL Parcel de eerste bedrijven die op die manier energie gaan uitwisselen.

Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen Zaltbommel - warmtenet

Projecten

Gezamenlijke inkoop energie

Geen behoefte aan zonne-energie via de coöperatie? En ook liever geen zonnepanelen op je dak?

Ook voor collectieve energie-inkoop kun je bij ons terecht. Groene energie voor een lagere prijs!

Zaltbommel - Martinus Nijhoffbrug

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws